Accountant opleiding

Om als accountant te werken heeft u een accountancy opleiding nodig. Er zijn verschillende accountantsopleidingen. U wordt ofwel een AA accountant (Accountant-Administratieconsulent) of een RA accountant (Registeraccountant). Beide titels zijn beschermde titels. Het verschil tussen de accountantsopleidingen die u hiervoor opleiden, is dat een RA accountant het hoogst opgeleid is. Hij heeft een master en post-master afgerond. Alleen dan mag een accountant de titel RA gebruiken. De AA accountant heeft een HBO-opleiding genoten en een post-bachelor van een jaar gevolgd. Hierna dient hij ieder jaar up-to-date te blijven door middel van accountancy studeren in de vorm van cursussen.

Accountancy studeren: praktijk versus theorie

Bij de AA accountancy opleidingen bent u meer praktisch bezig, bij de RA accountancy opleiding juist meer theoretisch. Dit is zo omdat u bij de accountant opleiding wordt voorbereid op uw beroepenveld. De AA accountant gaat vaker aan de slag bij het MKB, de RA accountant meer bij grotere bedrijven met een controlerende functie. Daarom wordt er bij de AA accountancy opleiding meer aandacht besteed aan de fiscale onderdelen en de adviesrol. Bij de RA accountancy opleiding wordt er meer aandacht besteed aan de controlewerkzaamheden van de accountant. Hij moet goed kunnen zien of de in- en uitgaven van een bedrijf kloppen en of alles goed in de boeken staat. Naast jaarrekeningen controleert een RA accountant allerlei uitgaande rapporten die verantwoording afleggen, bijvoorbeeld een rapport dat aantoont dat het bedrijf zich aan de milieuwetten houdt.