Wat doet een accountant

Wat doet een accountant eigenlijk? Een accountant informeert het bedrijf, de ondernemer of de organisatie waarvoor hij werkt. De informatie die hij verstrekt heeft betrekking op de financiën. Een accountant werkt met cijfers en kan aan de hand van de boekhoudcijfers de financiële cijfers op een rij zetten en analyseren. Hij ziet wat goed gaat, maar is er ook zeker om advies uit te brengen over wat er beter kan. Waar liggen kansen voor de organisatie? Wat zijn de grootste kostenposten? Waar kan op bezuinigd worden en waardoor kan de cashflow verbeterd worden? Vaak kunnen de financiën door kleine beleidsveranderingen al verbeterd worden waardoor de continuïteit van het bedrijf zekerder is.

Accountant vacatures: controlerend of uitvoerend

Wanneer u accountant bent, komt u in de accountant vacatures telkens dezelfde vereisten tegen: u dient een diploma te hebben, werkervaring, en uw werkzaamheden zijn ofwel veelal controlerend ofwel veelal samenstellend of uitvoerend. Bij een vacature voor accountant valt direct op om wat voor accountant het gaat. Een controlerende accountant controleert vaak alleen de cijfers van een bedrijf. Een samenstellend of uitvoerend accountant voert de verwerking van de financiële gegevens zelf uit: hij is degene die de jaarrekeningen opstelt. Hij zal ook meer advies uitbrengen. Vaak werkt de samenstellend of uitvoerende accountant meer voor kleinere bedrijven die zelf geen financiële afdeling hebben, maar hoogstens de boekhouding zelf bijwerken. In accountant vacatures kunt u zien om wat voor soort accountant gevraagd wordt. Hieruit kunt u afleiden of de vacature voor accountant bij u past; of dat u echt op zoek bent naar die uitvoerende rol of juist de controlerende rol.

Communicatie is belangrijk!

'Wat doet een accountant' is een belangrijke vraag, maar 'waar moet een accountant sterk in zijn' is misschien nog wel belangrijker. Een accountant dient namelijk uitstekend te kunnen communiceren. Bij klantcontact moet hij duidelijk kunnen maken wat hij ontdekt heeft in de cijfers en wat de klant daarmee kan. Alleen met goede communicatievaardigheden kan iemand dit goed overbrengen.